Contact us


Contact Us

Address: 678 Miaojiang Road, Huangpu District, Shanghai

Telephone: 021-31108550

Zip code: 200011


Shanghai Biennale:

Contact: Han Lu

E-mail: biennale@powerstationofart.com


Eventup, Branding, Sponsor

Contact: Liu Jie

E-mail: marketing@powerstationofart.com


Education Department

Contact: Zhang Lili, Li Weizhen

E-mail: education@powerstationofart.com


Communication Department

Contact: Zhang Xiaojing

E-mail: media@powerstationofart.com


Shop, Products Cooperation, Membership

Contact: Yu Bing

E-mail: aps@powerstationofart.com


Administration

Contact: He Huanhuan

E-mail: office@powerstationofart.com


Join Us

E-mail: hr@powerstationofart.com